Lager onderwijs

Troeven lagere afdeling

.  ruime lokalen en veel speelruimte

.  kinderen kiezen

.  deelname aan tal van sportactiviteiten

.  projectonderwijs

.  groot cultureel aanbod in de nabijheid

.  Geïntegreerde Werk Periode : sportklassen, kasteelklassen, …..  tal van leeruitstappen

.  gebruik van de computer in de klas als didactisch hulpmiddel

.  gebruik van digitale schoolborden en andere media