Inschrijving noodopvang paasvakantie

https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie

27 maart 2020

Noodopvang tijdens paasvakantie

Beste ouder

De paasvakantie staat voor de deur. De vakantiekampen en jeugdwerking voor deze periode zijn geschrapt van overheidswege als gevolg van de corona-maatregelen. Het algemeen principe blijft immers dat kinderen maximaal thuis dienen opgevangen te worden.

De Dienst Kinderopvang van de Stad Gent voorziet tijdens de paasvakantie wel noodopvang voor een specifieke groep van kinderen. Het gaat om dezelfde doelgroepen zoals bepaald in de voorwaarden voor de schoolse opvang:

· Kinderen van ouders werkzaam in een cruciale sector

· Sociaal of medisch kwetsbare kinderen

· Kinderen met een moeilijke thuissituatie

Deze kinderen, ongeacht het onderwijsnet waar ze naar school gaan, kunnen opgevangen worden op school of in een buitenschoolse opvang in de buurt.

De Dienst Kinderopvang van de Stad Gent zorgt voor een kwaliteitsvolle opvang, rekening houdend met alle geldende coronaregels.

Kinderen die ziek zijn blijven thuis.

De opvang vindt plaats van maandag tot vrijdag, 7 tot 18u. Op paasmaandag, 13 april, wordt geen opvang voorzien. Voor de opvang worden de gebruikelijke tarieven voor de opvang op schoolvrije dagen gehanteerd.

Wil je gebruik maken van de noodopvang tijdens de paasvakantie, dan moet je je aanmelden voor dinsdag 31 maart om 12uur. Vul het inschrijfformulier in via deze link: https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie Lukt dit niet of heb je nog vragen? Mail naar buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent of bel naar Gentinfo 09/210.10.10 (maandag-zaterdag van 9 tot 19u).

We informeren je zo snel mogelijk, ten laatste vrijdag 3 april, of je in aanmerking komt voor noodopvang en zo ja, op welke locatie.

Met vriendelijke groeten,

Lieve De Bosscher Directeur Dienst Kinderopvang Stad Gent